El Govern català ha endegat un projecte per portar els valors al centre de la vida del propi govern i dels ciutadans. Es tracta d'un projecte pioner que va començar al 2011 sense idees preconcebudes, deixant la iniciativa a experts de la societat civil, que ara ja són uns 500. La denominació oficial és "Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya amb la finalitat de promoure una nova cultura cívica que garanteixi la cohesió social, la convivència i el benestar de la ciutadania"

INEVAL hi és present a través de Jordi Griera, un dels 21 coordinadors. Coordina el grup de treball d'Economia i és també ponent de l'Eix Persona.

Quan Artur Mas encara no era president pensava "si un dia sóc president no sabré com governar el país acompanyant el canvi evident que està fent la societat catalana en els darrers anys". Va sortir elegit el novembre de 2010 i va posar fil a l'agulla encarregant un gran estudi de les tendències de la societat, que va ser aprovat pel Consell Executiu el 18 d'octubre de 2011 com a "Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya per a una nova cultura cívica", coloquialment anomenat des d'aleshores Pla Nacional de Valors.
 
La feina va començar d'immediat, ja que en els mesos precedents ja s'havíen convocat experts dels diversos àmbits de govern: justícia, economia, empresa, seguretat, esport, educació general, universitats, ciència, sanitat, educacio artística, comunicació, fins a 20, més un àmbit molt especial que es va anomenar l'Eix Persona, transversal a tots els altres per tal de garantir que tot el pla estigués impregnat del concepte "la persona al centre de la societat i del govern", en contraposió a la situació actual en la que els diners estan al centre de tot. Altres eixos transversals són els de la Dona, Interioritat o espiritualitat, Competències Emocionals... que ja mostren el tarannà del Pla.
 
Cada àmbit té un coordinador (el qui això escriu és el coordinador d'economia), un equip de ponents, entre 5 i 20, un equip de consultors en nombre que en mitjana deuen ser uns 40 i uns "observatoris", gent, universitats, que hi participen fent estudis sectorials, o aprofitant altres estudis ja fets sobre temes de l'interès dels ponents. En total unes 500 persones escollides entre les que s'ha considerat més expertes del país de forma creuada, sense una autoritat central que hagi pontificat sobre savis i menys savis. No s'ha mirat ni la filiació política, ni religiosa, ni social de ningú, i com a resultat l'equip redactor del Pla és autènticament transversal. Per exemple, a les reunions d'Economia hi han participat gent de la Cooperativa Integral Catalana al costat d'okupes,de la catedràtica degana de Ciències Empresarials, de catedràtics de l'Opus Dei, d'expertes en Economia Femenina, en Economia del Bé Comú, etc. La immensa majoria sense cobrar ni un euro per la seva feina, percebuda com una generosa contribució al país. Com passa sempre que hi ha tanta de gent, el propòsit original del Pla ha anat modificant-se per la voluntat dels propis ponents, que han vist necessitats que el promotor no havia imaginat, acabant en el projecte complet de filosofia de govern que és en l'actualitat. Aclariré que no són accions concretes, que es proposaran a la propera fase del Pla, encara no lliurada al Govern, sinó estratègies de govern, una mena d'ADN per a construir la nova Vida social.
 
El Pla, com indica la seva història i constitució, és anterior a l'eclosió de l'actual moviment independentista, que tothom situa a la Diada Nacional del 2012. Les seves pretensions són de ser vàlid per a qualsevol govern de qualsevol país, d'aquí o de l'estranger, de dretes o d'esquerres, perquè està centrat en la persona. Se'n desprèn que el Pla Nacional de Valors és en si mateix la justificació que molta de gent demana per a la Independència, ja que segurament aleshores es podria aplicar amb més profunditat. Però, que quedi clar, el Pla no és independentista ni unionista, no és de dretes ni d'esquerres. És de tots!
 
En el passat Consell Executiu del 14 de juliol 2015, emblemàticament l'aniversari de la revolució francesa, el Govern va recepcionar el resum de les conclusions del Pla, que ja es pot posar en coneixement de l'opinió pública i això és el que estem fent. 
 
Podeu consultar el dit resum a la web http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/civisme_i_valors/pla-nacional-de-valors-2015/ documents en català i castellà. Recomano llegir l'apartat "Aspiracions", és prou curt i representatiu.
El document complet consta de 486 pàgines i està publicat a la mateixa web de la Generalitat http://planacionaldevalors.cat i a la web de l'equip no-governamental que l'ha creat: pladevalors.cat. Que el Pla sigui accessible des del Govern i des de fora del govern mostra el seu esperit únic, i pensem que exemplar, del que hauria de ser sempre la col·laboració sincera i respectuosa entre societat i govern. El Pla haurà marcat un precedent històric.
 
A Catalunya tenim la sort de gaudir d'una diversitat de projectes de futur de país, la majoria basats en consultes populars, com l'emblemàtic "El País que Volem"  http://www.elpaisquevolem.cat, altres com els estudis jurídics de Constitucions, creats per petits grups d'experts. El Pla Nacional de Valors se'ls posa al costat com un esforç de 4 anys fet per 500 experts de tots els àmbits, aportant un enriquiment en temes de la persona i la interioritat, dels valors humans, que no sembla que estiguin recollits en els altres projectes, que d'això es tractava, d'aportar punts de vista innovadors. Val a dir que moltes de les persones que hem treballat en el Pla de Valors igualment hem aportat tot el que hem pogut a El País que Volem, al Procés Constituent i als altres projectes d'iniciativa popular, fent bona la dita popular catalana "els cansats faran la feina". Cada projecte aporta coses diferents dels altres i un diria que tots són indispensables.