Organitzacions membres de País Conscient:

 GENERALITAT DE CATALUNYA

Congrés per definir la Catalunya que Catalunya vol de manera oberta i participativa

 Un espai de referència on desenvolupar la dimensió interior de la persona i posar-la al servei de les necessitats de la nostra època.

L’escola de respiració, movimient i integració estructural/emocional

Centre Cultural Imaginari. Escola de meditació i creativitat.

Harmonia de la persona per a l’harmonia del món

Valors humans, economia social i benestar integral

Estudi, divulgació i promoció del patrimoni espiritual i cultural immaterial de la Natura i els seus valors inherents, orientat a la seva conservació.

L’Associació TEXTURA DE CULTURA

Associación Zen  Dana Paramita

“Europa en diálogo con su diversidad”

Una universitat compromesa
amb un canvi de consciència que generi
una cultura en pau amb la Terra