Logo de Pais Conscient

Manifest:

PAÍS CONSCIENT és una plataforma integrada pels qui, a partir de l’experiència del Pla Nacional de Valors, hem sentit que hi ha un fort anhel de consciència al nostre país, i això ens ha animat a crear-la per acompanyar totes les persones i organitzacions que hi ressonin.

PAÍS CONSCIENT s’alinea amb les persones i grups que s’enfoquen cap a un model que té en compte la persona en totes les seves dimensions i promou el bé comú, tots interconnectats amb els altres i l’entorn natural.

Aquesta visió holística de la persona comporta una obertura des del cor tant als altres com a un mateix.

Ens projectem des de Catalunya al món, per tal de:

  • Observar i promoure el canvi de paradigma social, cultural i espiritual que s’està produint arreu.
  • Difondre i seguir desenvolupant el document de bases, línies estratègiques i accions contingudes en el Pla de Valors, reconegut pel govern de la Generalitat de Catalunya.
  • Co-inspirar amb les persones i les institucions amb incidència en la ciutadania i en el territori.
  • Acollir i compartir d’aquelles iniciatives orientades a la transformació social des de de la transformació personal.

Aquesta Plataforma convida a vincular-s’hi tota persona o entitat que realitzi accions concretes vers aquest canvi de paradigma, simbolitzat per una consciència que expandeix el bé, la bellesa, la pau i l’amor com a eixos d’una vida plena, autèntica i transcendent.

En aquest Manifest t’hi pots adherir com a simpatitzant o com a soci col·laborador, en el darrer cas podràs participar en la presa de decisions a les reunions dels membres de la Plataforma.

Signa el manifest fent clic al cor

Logo de Pais Conscient